Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Dod yn Bartner

Er mwyn cyflawni ein huchelgais gymunedol, mae DSBC Financial Europe eisiau partneriaid sy'n rhannu ein barn mai sgiliau ariannol ac entrepreneuriaeth yw'r elfen werthfawr i greu amgylchedd gweithio a chymdeithas well. Rydym yn edrych am bartneriaid sy'n credu yn ein haddewid brand “Taliad Byd-eang - Elw Uchaf” ac a all ein cefnogi ar gyfer twf a datblygiad y cwmni.

Cais Partneriaeth

Rhaid anfon pob cais trwy'r ffurflen hon. Os ydych chi'n credu bod eich partneriaeth yn cyd-fynd â'n hamcanion a'n hachosion, dewiswch yr hyn rydych chi'n gwneud cais amdano (Partneriaeth strategol, Partneriaeth Gysylltiedig). Mae angen i ni brosesu rhywfaint o wybodaeth mewn cysylltiad â'ch cais. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael mwy o wybodaeth.

Dewch yn Bartneriaeth i ni

Llenwch y ffurflen isod

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US