Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Y 4edd Gynhadledd Flynyddol ar 'FinTech ac Arloesi Digidol:' Cyflawni ar gyfer y Dyfodol '

Amser wedi'i ddiweddaru: Ebr 17, 2020, 05:46 (UTC+03:00)

Trefnwyd y 4edd Gynhadledd Flynyddol ar FinTech ac Arloesi Digidol ar 3 Mawrth 2020 ym Mrwsel yn llwyddiannus gyda llawer o drafodaethau ac argymhellion.

Canolbwyntiodd cynhadledd FinTech EU 2020 yn bennaf ar ddimensiwn byd-eang FinTech, y berthynas rhwng cwmnïau gwasanaethau ariannol a darparwyr technoleg trydydd parti, y symudiad tuag at bensaernïaeth gynyddol agored mewn cyllid manwerthu a beth mae hyn yn ei olygu i bolisi, rôl technoleg wrth integreiddio'r UE. marchnadoedd cyfalaf, ac ymateb i ymddangosiad llu o asedau crypto.

Unwaith eto, daeth y digwyddiad â mwy na 350 o gyfranogwyr o gymuned reoleiddio a goruchwylio Ewrop, diwydiant, y byd academaidd a chymdeithas sifil ynghyd â'r neges “Cyflawni ar gyfer y dyfodol”.

The 4th Annual Conference on ‘FinTech and Digital Innovation: ‘Delivering for the Future’

Ffynhonnell: FinTech Eu 2020

Yn yr erthygl hon, hoffem ddyfynnu araith Mr Vilius Šapoka, Gweinidog Cyllid Lithwania yn y gynhadledd. Siaradodd am atyniad a llwyddiant Lithwania yn FinTech trwy sicrhau cydbwysedd cyflymder heb gyfaddawdu ar ddiogelwch.

The 4th Annual Conference on ‘FinTech and Digital Innovation: ‘Delivering for the Future’

Ffynhonnell: FinTech Eu 2020

“Mae Lithwania wedi dod yn rhif un yn yr UE trwy newid ei feddylfryd goruchwylio, ynghyd â digonedd o dalent ac ansawdd y seilwaith TG yn y wlad. Mae data wedi dod yn olew newydd, felly mae diogelu data a gwytnwch seiber yn hanfodol. Yn Lithwania, mae'r Banc Canolog, y Rheoleiddiwr a'r Weinyddiaeth Gyllid yn darparu siop un stop gyda diwydiant ac yn blaenoriaethu aros yn gyfoes â'r datblygiadau FinTech diweddaraf. "

Wrth rannu am gyfarwyddiadau yn y dyfodol, dywedodd Mr Vilius Šapoka: “Mae Lithwania wedi gweld y nifer fwyaf o drwyddedau mewn taliadau ac arian electronig yn cael eu cyhoeddi, ond mae’n gobeithio ailadrodd y llwyddiant hwn mewn meysydd eraill o wasanaethau ariannol, a hefyd yn gobeithio y bydd eu llwyddiant yn ysbrydoli eraill. Mae angen i'r UE gael gwared ar rwystrau trawsffiniol er mwyn caniatáu rheoli risgiau yn well a chaniatáu scalability ar draws ffiniau. Mae Lithwania yn gefnogol i gynllun gweithredu FinTech y Comisiwn, sy'n un o'r catalyddion i Undeb Marchnadoedd Cyfalaf llwyddiannus. ”

Fel aelod o Sefydliadau Ariannol Lithwania, mae DSBC Financial Europe yn ceisio gwella ein seilwaith TG bob dydd i amddiffyn data rhag seiber-droseddau, diweddaru swyddogaethau newydd o'r radd flaenaf ar gyfer gwasanaethau talu a rheoli arian tramor. Mae'r llwybr i lwyddo yn gofyn i ni wneud mwy o ymdrech i dorri tir newydd yn y dyfodol.

Gallwch gysylltu â ni yn y cyfeiriad isod i gael mwy o wybodaeth.

Ein Trwydded

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US