Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Gwneir Cyfrif Corfforaethol at ddibenion masnachol neu fusnes. Gall gyflawni mwy o drafodion mewn un diwrnod gyda therfyn trafodiad uwch. Mae gan Gyfrif Corfforaethol holl swyddogaethau Cyfrif Personol ynghyd â swyddogaeth unigryw'r Cyfrif Masnachol, sy'n cefnogi taliadau sy'n dod i mewn i'ch cyfrif gan gynnwys derbyn cardiau debyd / credyd gan gwsmeriaid, cefnogi trafodion codi tâl yn ôl a llawer mwy. Yn fyr, os oes gennych ddiddordeb mewn rhedeg eich busnes yn effeithiol gyda'r gefnogaeth orau bosibl, dylech ddewis agor Cyfrif Corfforaethol DSBC Financial Europe .

Yn DSBC, mae agor cyfrifon corfforaethol mor hawdd ag agor cyfrif personol gyda Rheolwr Perthynas pwrpasol i'ch tywys trwy'r broses, a fyddai'n ei gwneud mor syml ag y gall fod. Felly nid oes unrhyw reswm i ddefnyddio cyfrif personol os ydych chi am gychwyn busnes neu redeg busnes eich hun ar hyn o bryd.

Gweld mwy:

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US