Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

DSBC Financial Europe yr hawl i wrthod gweithio gydag unrhyw gwsmeriaid y mae eu cenedligrwydd yn y rhestr “awdurdodaethau anweithredol” o dan unrhyw amgylchiadau.

Yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd, pwrpas rhestr trydydd gwlad risg uchel yw sicrhau gweithgareddau busnes diogel ac effeithiol.

Darllenwch ein Rhestr Gwrthodedig o Awdurdodaeth / Cenedligrwydd ar gyfer y Gwasanaethau Talu (gyda Chyfrif IBAN) yn ein rhestr risg uchel ac Awdurdodaethau Anweithredol DSBC Financial Europe .

https://www.dsbc.eu/info/dsbc-financial-europe-uab-highrisk-list-non-cooperative-jurisdictions

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US