Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Gall agor cyfrif cwmni alltraeth / cyfrif cwmni rhyngwladol ddod ag ystod eang o fuddion a chyfleoedd i chi. Bydd cleientiaid yn berchen ar gyfrif talu rhyngwladol a all drosglwyddo'ch cronfa ledled y byd, neu dderbyn taliad mewn eiliadau. Mae gan gyfrif cwmni ar y môr derfyn trosglwyddo o hyd at € 50,000 y dydd. Yn fyr, y 6 mantais allweddol o gael cyfrif cwmni alltraeth yw:

1. Agor cyfrif diderfyn

Gall cwsmeriaid ledled y byd agor cyfrifon tramor yn yr UE ar gyfer trafodion busnes.

2. Rheoli'n gynhwysfawr

Dull hyblyg i reoli llif cyfalaf a chyfrinachedd corfforaethol.

Gwasanaethau wedi'u haddasu orau ar gyfer eich cyfrif cwmni rhyngwladol.

3. Osgoi risgiau gwleidyddol

Mae eich cronfeydd yn ddiogel rhag unrhyw risgiau gwleidyddol.

Mae storio eich arian mewn cyfrif busnes rhyngwladol yn llawer mwy diogel o'i gymharu â'i adael i fanc mewn meysydd ansefydlog gwleidyddol.

4. Y cyfraddau cyfnewid tramor gorau

Gallwch chi fwynhau'r cyfraddau cyfnewid tramor cymharol ynghyd â chyfraddau treth effeithiol o ran taliadau arian, adneuon a thrafodion buddsoddi. Yr holl arbedion hynny mewn un cyfrif alltraeth yr UE.

5. Cost trosglwyddo isel

Anfonwch arian ar unwaith gyda chost resymol. Ni chodir unrhyw ffioedd os ydynt yn trosglwyddo rhwng cyfrifon cyfredol alltraeth DSBC Financial Europe .

6. Gwasanaeth premiwm

Mwynhewch y safon uchaf o wasanaeth.

Galluogi mynediad hawdd a fforddiadwy i gronfeydd.

Cyflwyno cleientiaid i gyfleoedd buddsoddi tramor yn y dyfodol.

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US