Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Byddai angen i chi ein hysbysu os oes unrhyw newidiadau i strwythur y cwmni fel y gallwn wneud diweddariadau priodol i'ch cyfrif, byddai hyn yn cynnwys y sefyllfa ganlynol:

  1. Os bydd eich corfforaeth yn newid y prif swyddog gweithredol (Prif Swyddog Gweithredol) neu'r bwrdd cyfarwyddwyr
  2. Os yw'ch corfforaeth yn newid cyfeiriad eich cwmni
  3. Os yw'ch corfforaeth yn newid perchnogion buddiol y gorfforaeth neu gyfranddalwyr y cwmni

Er diogelwch eich cyfrif corfforaethol, mae angen i chi ein hysbysu cyn gynted ag y cytunwyd yn swyddogol ar y newidiadau hyn fel y gallwn baratoi'r ddogfen berthnasol i newid cynrychiolydd y cwmni yn unol â hynny. Os oes newid nad yw'n gysylltiedig â Phrif Swyddog Gweithredol neu fwrdd cyfarwyddwyr, gallwn ei newid ym manylion y cyfrif ond os bydd newid Prif Swyddog Gweithredol, byddai'r broses o newid ychydig yn gymhleth fel isod:

Mae angen i'ch corfforaethol roi gwybod i DSBC Financial Europe am y wybodaeth Prif Swyddog Gweithredol newydd, yna byddwn yn paratoi proses adnabod ar gyfer y Prif Swyddog Gweithredol newydd, bydd yn rhaid iddo ef neu hi gwblhau cyfweliad byr gyda ni i gwblhau'r broses hon. Ar ôl y broses adnabod, byddai gennym yr holl wybodaeth angenrheidiol gan y Prif Swyddog Gweithredol newydd yn ein system a gallwn symud ymlaen i newid person awdurdodedig eich cyfrif cwmni i'r un newydd, a dileu mynediad yr hen Brif Swyddog Gweithredol i'r cyfrif hwnnw. Efallai y bydd y broses hon yn ymddangos yn hir ac yn gymhleth ond dim ond gwybodaeth a chyfweliad byr sydd ei angen arnom gan eich Prif Swyddog Gweithredol a byddwn yn sicrhau bod popeth yn cael ei wneud i chi.

Fodd bynnag, rydym yn awgrymu y dylech fynd trwy'r broses hon cyn i'r newid Prif Swyddog Gweithredol newydd gael ei wneud yn swyddogol rhag ofn y bydd unrhyw broblemau'n ymwneud â'r newid hwn.

Gwiriwch eich cyfrif corfforaethol ar ôl pob newid am unrhyw broblemau a sylwch arnom cyn gynted ag y dewch ar draws un fel y gallwn ei drwsio ar unwaith fel y gallwch barhau i redeg eich busnes yn llyfn

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US