Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Yn gyffredinol, os ydych chi'n gweithio fel gweithiwr llawrydd, gallwch chi gasglu taliad i'ch cyfrif personol heb yr angen i agor un corfforaethol. Fodd bynnag, gall hyn newid yn unol â chyfraith a rheoliad pob gwlad rydych chi'n seiliedig arni felly byddem yn adolygu hyn fesul achos. Cysylltwch â'n Rheolwr Perthynas i gael gwybodaeth benodol am eich amgylchiad a'ch gwlad yn benodol.

Mae gweithdrefn cyfrifon corfforaethol yn ei gwneud yn ofynnol i'n cleient ddarparu rhai dogfennau endid cyfreithiol na all gweithiwr llawrydd eu cyflwyno. Er enghraifft, pan fydd cleient corfforaethol yn gwneud cais am gyfrif gwirio corfforaethol DSBC Financial Europe , fe'u cynghorir i gyflwyno rhai dogfennau fel Tystysgrif Gorffori / Cofrestru, Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu, Cofrestr Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr, Detholiad Cwmni (ar gyfer cwmnïau Ewropeaidd yn unig) ; ac ni all gweithiwr llawrydd ddarparu'r papurau hyn i wneud cais am gyfrif corfforaethol DSBC.

Ar y llaw arall, mae cyfrif personol DSBC hefyd yn ddewis gorau ar gyfer defnyddiau personol. Gallwch gyflawni trosglwyddiadau gwifren, talu ar-lein gyda DSBC MasterCard, rheoli eich cyllid yn ddiymdrech gyda bancio rhyngrwyd a ffioedd cofrestru am ddim bancio symudol a ffi cynnal a chadw misol tra bo angen i chi ddarparu eich prawf adnabod a chyfeiriad yn unig.

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US