Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

I agor cyfrif masnachwr newydd, mae angen i chi wneud cais am gyfrif corfforaethol / cyfrif alltraeth DSBC Financial Europe . Rydym yn cynnig y fargen orau gyda ffi agor cyfrifon am ddim i gefnogi pob cleient yn yr UE ac ar draws y byd i gynyddu eu busnesau rhyngwladol mewn ffordd berffaith.

Y cam nesaf, gallwch greu cyfrif masnachwr yn rhad ac am ddim yn enwedig ar gyfer cwmnïau'r UE a'r DU ac eraill.

I gael mwy o fanylion yng nghost cyfrif masnachwr , ewch i'n gwefan i wirio'r hyn rydych chi'n edrych amdano.

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US