Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

DSBC Financial Europe yn aelod o SEPA Instant, felly gall ein cleientiaid wneud trosglwyddiadau INSTANT sy'n dod i gyfanswm o hyd at 15,000 EUR o fewn munudau, bob dydd o'r wythnos i unrhyw fanc sydd hefyd yn rhwydwaith Instant SEPA. Dim ond EUR fflat 5 a godir ar drosglwyddiadau ar gyfer pob cleient personol neu gorfforaethol a gellir eu cyflawni nifer diderfyn o weithiau os yw'r derbynnydd a'r anfonwr yn SEPA Instant.

Os nad yw'r banc rydych chi'n trosglwyddo iddo yn y rhwydwaith hwnnw yna byddai'r trosglwyddiad yn cael ei gyfrif fel trosglwyddiad arferol, a fyddai'n cymryd 3 diwrnod gwaith ar gyfer trosglwyddiadau arferol ac mor gyflym â'r un diwrnod gwaith ar gyfer un brys gyda ffioedd uwch. Gallwch gyfeirio at ein ffioedd cyfrif personol a chorfforaethol i gael mwy o wybodaeth am amser a chost trosglwyddo.

Gweld mwy:

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US