Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Gall trafodiad sengl rhwng dau gwmni sy'n defnyddio dull traddodiadol fel gwasanaeth talu arian y banc gymryd sawl diwrnod i'w brosesu cyn i'r arian gael ei drosglwyddo'n swyddogol. At hynny, mae darparwyr gwasanaethau trosglwyddo traddodiadol fel banciau yn cyflogi llawer iawn o lafur anthropolegol ac yn defnyddio llawer o adnoddau eraill fel papur ac inc. Gall hyn arwain at gynnydd sylweddol mewn costau a ffioedd y bydd y banc yn eu codi ar ei gwsmeriaid.

I'r gwrthwyneb, mae DSBC Financial Europe yn sefydliad ariannol sy'n canolbwyntio ar dechnoleg ac mae gan ei wasanaethau cyfrifon alltraeth nodweddion cyferbyniol â banciau. Byddwn yn codi ychydig iawn o ffioedd arnoch chi am bob trafodiad.

Yn wahanol i gyfrifon a ddefnyddir mewn rhanbarth cyfyngedig, mae cyfrifon cwmnïau alltraeth yn caniatáu i sefydliadau gyfnewid eu cronfa rhwng gwahanol arian cyfred. Mae hyn yn cael ei ystyried yn nodwedd hynod ddefnyddiol i gwmni alltraeth, yn enwedig pan fo'r arian domestig yn ansefydlog neu pan ddisgwylir iddo ddibrisio.

Gweld mwy:

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US