Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Os ydych chi erioed wedi meddwl sut i drosglwyddo o DSBC Financial Europe ("DSBC") i fanciau eraill at ddibenion taliadau byd-eang neu reoli arian parod, mae'r trosglwyddiadau hyn yn cael eu perfformio yn union fel mewn banciau traddodiadol. Mae'n rhaid i chi lenwi'r data sy'n ei dderbyn, nodi rhif y cyfrif a phwrpas y taliad / cyfeirnod, os ydych chi'n trosglwyddo at ddibenion busnes, cofiwch gynnwys anfoneb gyda'r trosglwyddiad i'w reoli'n gyflym ac yn hawdd.

Mae yna ychydig o wahaniaeth rhwng DSBC a banciau traddodiadol, ni fyddai angen i chi arddangos mewn banc corfforol, dim ond trwy ein gwefan neu ap symudol DSBCnet y mae angen mynediad at eich cyfrif bancio ar-lein. Ar ôl i chi fewngofnodi, byddwch chi'n gallu dod o hyd i'r trosglwyddiad i fanciau lleol eraill yn yr UE, byddai angen IBAN arnoch chi a rhif y cyfrif rydych chi am drosglwyddo iddo a dyna'r cyfan mae'n ei gymryd i DSBC brosesu'ch trosglwyddiad.

Er mwyn trosglwyddo arian o DSBC Financial Europe i systemau talu eraill, bydd yn rhaid i chi nodi rhif y cleient yn y system neu ddata arall yn dibynnu ar y system dalu am drosglwyddiad.

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US