Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Dim ond y prif swyddog gweithredol neu Brif Swyddog Gweithredol neu berchnogion cwmni all agor Cyfrif Corfforaethol neu Gyfrif Cyfredol Corfforaethol. Bydd angen iddynt gwblhau'r weithdrefn adnabod, sy'n ofynnol gan DSBC Financial Europe ("" DSBC ""), bydd y broses hon yn cynnwys llenwi ein ffurflenni cais a chyfweliad byr o bell. Os byddwch chi byth yn dod ar draws unrhyw broblemau gyda'r broses, bydd ein Rheolwr Perthynas yn barod i'ch cefnogi, rhowch alwad i ni.

Yn yr achos lle nad ydych chi'n Brif Swyddog Gweithredol cwmni, ond yn berson awdurdodedig, mae angen i chi hefyd gwblhau'r weithdrefn adnabod cyn y broses i agor y cyfrif. Wedi hynny, bydd gofyn i chi gyflwyno pŵer atwrnai neu ganiatâd gydag e-lofnod gan Brif Swyddog Gweithredol y cwmni i gwblhau'r camau i agor cyfrif Corfforaethol. Peidiwch â digalonni gyda'r rhestr o ddogfennau gofynnol, byddwn yn darparu Rheolwr Perthynas i chi i'ch tywys trwy'r broses a dweud wrthych yn union pa bapur y byddem ei angen gennych chi.

Dim ond ar gyfer cwmnïau sydd ar hyn o bryd yn cadw statws gweithredol y mae cyfrifon corfforaethol a ddarperir gan DSBC ar gael. Bydd angen gwybodaeth ychwanegol arnom am eich maes gweithredu i gwblhau'r broses agoriadol. Gall hyn fod yn drafferth ar y dechrau ond bydd y broses hon yn ein cynorthwyo i ddarparu'r nodweddion priodol i chi yn ôl eich busnes.

Gweler mwy: Agor cyfrif corfforaethol gyda DSBC Financial Europe

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US