Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Mae'r ateb byr yn ddiogel iawn, mae DSBC Financial Europe ("DSBC") wedi'i amddiffyn gan lawer o haenau o amgryptio a system monitro twyll 24/7, bob tro y byddwch chi'n mewngofnodi ar ein DSBCnet, byddai angen cod dilysu dau ffactor arnoch chi gyda'ch cyfrinair i sicrhau mai dim ond y perchennog sydd â mynediad i'r cyfrif.

Fodd bynnag, os ydych yn ddiogel yn golygu a fyddai DSBC yn atal eich cronfeydd rhag cael eu defnyddio at ddibenion eraill yna mae'r ateb hefyd yn gadarnhaol iawn. Cydymffurfir â DSBC â'r Gyfraith ar Daliad yn yr UE a rhanbarth yr UD, a nododd yn benodol:

Ar ben hynny, rydym yn sefydliad talu, wedi'i drwyddedu gan fanc canolog Lithwania, nad yw'n caniatáu inni fenthyca arian i gwsmeriaid felly bydd eich cronfeydd yn aros gyda ni yn ddiogel yn aros ichi eu defnyddio.

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US