Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Sefydliad di-gredyd yw DSBC Financial Europe, nid ydym yn cynnig gwasanaeth cyfrifon cynilo a chynhyrchion benthyca. Mae hyn yn golygu y bydd cronfa'r cleient yn cael ei gwarantu gan Fanc Canolog Lithwania, y mae DSBC Financial Europe yn aelod ohoni. Nid yw'n orfodol i DSBC Financial Europe weithredu Cynlluniau Gwarant Adnau uniongyrchol ar gyfer deiliaid cyfrifon yn unol â rheoliad Banc Canolog Ewrop.

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US