Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Credwn mai'r gwasanaethau yr ydych yn edrych amdanynt yw'r gwasanaeth cyfnewid arian tramor ar-lein, dyma un o'n nodweddion craidd i annog cwsmeriaid corfforaethol yn ogystal â phersonol i wneud trafodion ar-lein heb boeni am fanylion bach.

Os ydych chi'n pendroni pa fuddion y byddech chi'n eu cael o gyfnewid arian cyfred ar-lein trwy ein rhwydwaith DSBC, yna cawsom eich cynnwys yn iawn yma. Yn wahanol i wasanaethau bancio traddodiadol eraill, rydym yn cynnig ffordd i chi weld y gyfradd gyfnewid a faint y byddech chi'n ei gael mewn amser real gan ein rheolwr perthynas DSBC. Yna gallwch chi gymharu ein cyfradd â banciau eraill os byddwch chi'n dewis gwneud hynny. Ond ni fyddai ein gwasanaeth yn stopio yno, rydym hefyd yn cynnig cyfradd well o lawer os yw'ch swm cyfnewid yn fwy na 5,000EUR. Cysylltwch â'n gwasanaeth cwsmeriaid i gael y gyfradd wedi'i diweddaru lawn ar gyfer cyfnewid symiau mawr.

Ar ben hynny, gyda'r budd o gynnwys nodwedd cyfrif aml-arian cyfred gyda'ch cyfrif cyfredol, gallwch gyfnewid symiau mwy â chyfraddau cyfnewid gwell i gynilo ar gyfer trafodion ar-lein yn y dyfodol.

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US