Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Mae'r Pecyn ELITE ar gael i gleientiaid sydd eisiau agor Cyfrif Personol yn unig ynghyd â Cherdyn Taliad yn unig. Ar hyn o bryd, nid ydym ni yn DSBC wedi bod yn berchen ar unrhyw raglen hyrwyddo ar gyfer Cyfrif Corfforaeth eto. Fodd bynnag, byddwn yn ceisio ein gorau i roi llawer mwy o fargeinion gwerthfawr i'n cwsmeriaid annwyl yn y dyfodol, felly cadwch draw!

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US