Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .

Yn anffodus, dim ond ar gyfer cleientiaid newydd y mae'r Pecyn ELITE ar gael - nad ydynt wedi bod yn berchen ar unrhyw gyfrif neu sydd wedi stopio eu cyfrif blaenorol o leiaf 6 mis cyn gwneud cais am Becyn ELITE. Os ydych chi'n aelod presennol, fe'ch cynghorir i wneud cais am ein pecyn Clasurol. Dysgu mwy .

Cwestiynau Cyffredin cysylltiedig

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US