Gwifren dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Sgrolio Top
Ymwadiad a chefnogwch ni i olygu eich iaith gref. Mae'n well gen i yn Saesneg .
About Us
About Us
About Us
About Us

DSBC Financial Europe angerdd dros symleiddio taliadau ariannol byd-eang. Wedi'i bencadlys yn Lithwania, rydym wedi tyfu'n gyflym i gefnogi masnachwyr ac unigolion ledled Ewrop gan ostwng cost anfon a gwario dramor, casglu arian gan gwsmeriaid byd-eang, symud arian parod rhwng is-gwmnïau rhyngwladol a rheoli amlygiad cwmni i amrywiadau mewn arian cyfred.

Gydag arbenigedd cydnabyddedig a'r cynnig taliadau SEPA mwyaf cynhwysfawr ar gael, DSBC Financial Europe yw'r dewis dibynadwy ar gyfer gwasanaethau SEPA ar gyfer banciau blaenllaw yn Ewrop a dros 500 o gwsmeriaid corfforaethol. Mae cwmnïau blaenllaw ledled Ewrop hefyd yn dibynnu ar atebion Taliadau DSBC Financial Europe ar gyfer taliadau digidol.

Yn fyr, rydym yn darparu:

Rydym...

Passionate

Yn angerddol

Rydym yn egnïol ac yn anelu'n uchel mewn gwaith a bywyd.

Curious

Rhyfedd

Rydyn ni'n gofyn cwestiynau, yn cloddio'n ddwfn am atebion a byth yn aros yn ein parth cysur.

Frank

Frank

Rydyn ni'n siarad am yr hyn rydyn ni'n credu ynddo, yn cyflawni ein haddewidion ac yn berchen arnyn nhw pan na wnawn ni hynny.

Supportive

Cefnogol

Rydyn ni'n sefyll gyda'n gilydd i sefyll yn dal.

Street-smart

Stryd-smart

Nid ydym yn stopio nes ein bod yn ei hoelio. Yna rydyn ni'n dal ati.

About Us

Ein cenhadaeth

Yn DSBC Financial Europe, rydym yn gweithio'n galed i goncro mewn ac allan taliadau a chyflawni i'r llinell waelod trwy ddod â gweledigaeth glir a thempo bywiog i fusnes ein cleientiaid. Pan ddaw i lawr iddo, rydyn ni'n cael cic allan o lyfnhau'r cysylltiadau o ddydd i ddydd allan o drafodion, gan sicrhau bod eich nodau talu bob amser yn cael eu cyflawni.

Ein gweledigaeth

Ein nod yw bod y partner taliadau mwyaf dibynadwy, gwreiddiol a rhwydd trwy ddarparu canlyniadau sy'n gerddoriaeth i glustiau ein cleientiaid. Rydyn ni'n dod â churiad unigryw i daliadau.

Cyhoeddiadau
Disgrifiad Dadlwythwch
Llyfryn DSBC Financial Europe Download
Pam Ni

Amdanom ni

Rydym bob amser yn falch o fod yn Sefydliad Ariannol profiadol yn y farchnad taliadau ariannol fyd-eang.

Rydym yn darparu'r platfform talu gorau yn ogystal â gwasanaeth talu arian ledled y byd. Gall UAB "DSBC Financial Europe" eich cynorthwyo gyda gwahanol ddulliau talu, p'un a yw'n gyfrif personol neu'n gyfrif busnes.

US