Hotline dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Vieritä alkuun
Vastuuvapauslauseke ja tuki meitä muokkaamaan vahvaa kieltäsi. Mieluummin englanniksi .

SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) -järjestelmän kehittäminen

Päivitetty aika: touko 23, 2020, 05:06 (UTC+03:00)

Euroopan maksuneuvosto päivittää SEPA-maksujärjestelmäsäännöt joka toinen vuosi vastaamaan markkinoiden tarpeita ja teknisten standardien kehitystä. Tätä uutta versiota kutsutaan nimellä SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst). Järjestelmän suorituskyvyn prosenttiosuus on kehittynyt dramaattisesti vuodesta 2019 vuoteen 2020 ja tulevaisuus on liikkeellä Brexitin vaikutuksesta huolimatta.

SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme development

Lähde: DSBC Financial Europe 2020

Mikä on SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst)?

SEPA Instant Credit Transfer ( SCT Inst ) on Euroopan maksuneuvoston suurin järjestelmä. Se ilmoittaa yleisölle maksujen uudesta aikakaudesta.

Älypuhelinten suosion ja sähköisen kaupankäynnin kasvun myötä digitaalitalous edellyttää yleistä maksujen kiihtymistä, mikä auttaa asiakkaita tekemään verkko-ostoksia missä ja milloin tahansa, myös iltaisin, viikonloppuisin ja lomien aikana. Vaikka perinteiset maksutavat eivät voi toimia lepoaikoina, SCT Inst -järjestelmä täyttää täysin ostajien reaaliaikaisen maksun tarpeen ja toimittajien maksaman varmuuden.

Tarve yleiseurooppalaiselle pikamaksujärjestelmälle on välttämätöntä. Useat Euroopan maat suunnittelivat omat ratkaisunsa nopean maksun haasteeseen. Vaikka he etsivät edelleen ratkaisua kansallisten rajojen ja eurooppalaisten maksujen pirstoutumisen voittamiseksi, heidän ponnistelunsa ovat nousussa.

Kehityksen virstanpylväät

Toukokuun puoliväliin 2020 asti SCT Inst -järjestelmään oli rekisteröitynyt 2,263 osallistujaa (osuus 55,8% kaikista SCT-järjestelmän osallistujista). SCT Inst -järjestelmän osallistujien lukumäärä on kehittynyt dramaattisesti.

Development milestones

ARVIOITU SCT: N OSAKKEIDEN MÄÄRÄ

CT YHTEENSÄ * TILAVUUDET (* SCT + SCT Inst.) (Yksikkö:%)

Lähde: Euroopan maksuneuvosto

SEPA-asetuksen 2 artiklassa 4 säädetään, että euromääräisten maksujärjestelmien on varmistettava, että tällaiseen järjestelmään osallistuvien maksupalveluntarjoajien on

  • Muodosta enemmistö maksupalveluntarjoajista Euroopan unionissa
  • Edustaa suurinta osaa maksupalveluntarjoajista useimmissa EU: n jäsenvaltioissa

Tämän artiklan mukaan Euroopan maksuneuvosto voi hakea väliaikaista poikkeusta näille kahdelle ehdolle enintään kolmeksi vuodeksi. SCT Inst -ohjelma käynnistettiin virallisesti 21. marraskuuta 2017, ja sille on virallisesti myönnetty tämä väliaikainen poikkeus 21. marraskuuta 2020 saakka.

8. toukokuuta 2020 lähtien SCT Inst -järjestelmällä on seuraava noudattamisaste verrattuna SCT-järjestelmän noudattamiseen 27 EU-maassa:

Development milestones

Lähde: Euroopan maksuneuvosto

Yllä olevasta tilastosta vain SEPA-asetuksen ensimmäinen edellytys täyttyy täysin. Tukeen oikeutettujen maiden määrä on edelleen pieni, kun taas täytäntöönpanon koko on koko euroalueella.

EPC julkaisi 5. maaliskuuta 2020 kaikkien 1.1.2019 SEPA-maksujärjestelmäsääntöjen version 1.1. 1.1-versiot sisältävät päivitetyn version järjestelmänhallinnan sisäisistä säännöistä (nyt nimeltään 'SEPA Payment Scheme Management Rules').

Nämä säännöt heijastavat nyt riitojenratkaisukomitean (DRC) perustamista, joka korvaa sääntöjen noudattamista ja noudattamista käsittelevän komitean (CAC) ja muutoksenhakukomitean. Kaikki viittaukset CAC: iin ja muutoksenhakukomiteaan liittyviin toimintoihin ja tehtäviin on poistettu SEPA-maksujärjestelmän hallinnointisäännöistä ja itse neljän sääntökirjan erityisistä osioista.

Riskienhallinta

Järjestelmän osallistujat voivat vapaasti valita, toimivatko prosessit yksin tai käyttävätkö välittäjiä vai ulkoistavatko jotkut toiminnot (osittain tai kokonaan) kolmansille osapuolille - siltä osin kuin tämä on sopusoinnussa heidän tämän alan valvontavelvoitteidensa kanssa.

Ensinnäkin kaikkien kriittisten tai tärkeiden toimintojen ulkoistavien maksupalveluntarjoajien on aina noudatettava ulkoistamisjärjestelyjä koskevia Euroopan pankkiviranomaisen ohjeita, joita sovelletaan kaikkiin luottolaitosten, maksulaitosten ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden ulkoistuksiin.

Lisäksi kunkin RMA: n hahmottelemiin konkreettisiin toimenpiteisiin näiden riskien korjaamiseksi sisältyy:

  • Tarkastellaan säännöllisesti valittujen kolmansien osapuolten kanssa voimassa olevia sopimusjärjestelyjä ja hahmotellaan niiden vastuut ja vastuut, erityiset palvelutasot, selkeät suorituskykyindikaattorit ja konkreettiset liiketoiminnan valmiussuunnitelman toimenpiteet sopimuspalvelujen varmistamiseksi.
  • Korjaus- ja irtisanomislausekkeiden sisällyttäminen, jos merkittävissä vaaratilanteissa ei tehdä yhteistyötä;
  • Tapahtumien hallintaprosessien (mukaan lukien eskalointimenettelyt) perustaminen ja säännöllinen testaus valittujen kolmansien osapuolten kanssa;
  • Valittujen kolmansien osapuolten todellisen suorituksen säännöllinen seuranta sopimusjärjestelyissä määriteltyjen määräysten mukaisesti ja kaikkien ongelmien ratkaiseminen.
  • Erityisesti viitataan ulkoistamisjärjestelyjä koskevien EPV: n ohjeiden IV osastoon.

Lopuksi pk-yritys huomauttaa, että kaikkien osallistujien on EPC SEPA -maksujärjestelmiin liittymisen jälkeen pitänyt ryhtyä kaikkiin yritystoimiin täyttääkseen asianomaisen sääntökirjan mukaiset velvoitteensa ja noudattaakseen omien sääntöjensä jatkuvaa noudattamista, menettelyt ja sopimukset niihin sovellettavien lakien, asetusten ja yleisten valvontavaatimusten kanssa, mukaan lukien ulkoistamisjärjestelyjä koskevat EPV: n ohjeet, sellaisina kuin niitä on ajoittain muutettu.

Ison-Britannian ja EPC: n SEPA-maksujärjestelmät

Yhdistynyt kuningaskunta on poistunut EU: sta 31. tammikuuta 2020, mikä merkitsee yhdentoista kuukauden siirtymäkauden alkua neuvoteltujen toimenpiteiden hyväksymiselle ja tulevan sopimuksen tekemiselle Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n suhteiden hallinnoimiseksi.

Siirtymäkauden aikana, joka kestää 31. joulukuuta 2020 klo 23.00 GMT, Yhdistynyt kuningaskunta lakkaa olemasta EU: n jäsenvaltio ja siitä tulee Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolinen maa. Kyseisenä aikana Yhdistynyt kuningaskunta pysyy kuitenkin osana EU: n sisämarkkinoita ja tulliliittoa, ja asiaankuuluvaa EU: n sääntelykehystä sovelletaan edelleen.

EPC: n SEPA-maksujärjestelmien kannalta, vaikka Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ETA: n ulkopuolinen SEPA-maa 1. helmikuuta 2020, Yhdistyneen kuningaskunnan maksupalveluntarjoajat jatkavat toimintaansa SEPA-maksujärjestelmien puitteissa, koska Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa jatkuvasti asiaankuuluvat SEPA-osallistumiskriteerit, koska voimassa olevia EU: n sääntöjä ja määräyksiä sovelletaan edelleen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tässä suhteessa 1. helmikuuta ja 31. joulukuuta 2020 välisenä aikana ei sovelleta uusia vaatimuksia, eikä muutoksia, mukaan lukien laskutuskoodit ja rahanpesun torjuntaa, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvat ja Yhdistyneestä kuningaskuntaan suuntautuvat liiketoimet pysyvät samana tänä aikana.

Meistä

Olemme aina ylpeitä siitä, että olemme kokenut rahoituslaitos globaaleilla maksumarkkinoilla.

Tarjoamme parhaan maksualustan sekä maailmanlaajuisen rahansiirtopalvelun. "DSBC Financial Europe" UAB voi auttaa sinua erilaisilla maksutavoilla, olipa kyseessä henkilökohtainen tili tai yritystili.

US