Hotline dhujhd Εξυπηρέτηση Πελατών: +370 5240 5555
Μεταβείτε στην κορυφή
Αποποίηση ευθυνών και υποστήριξη για την επεξεργασία της ισχυρής γλώσσας σας. Προτιμήστε στα Αγγλικά .

Χρεώσεις Υπεράκτιου (Offshore) Λογαριασμού

* Ισχύει από 28 Μάη 2021

ΤΕΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Νόμισμα: EUR

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Χρέωση ανοίγματος λογαριασμού Δωρεάν Δωρεάν
Μηνιαίο τέλος συντήρησης

Τυπικό πακέτο: 19 EUR Πακέτο ELITE (1) : 9 EUR

99 ευρώ
Internet Banking, Mobile Banking Εγγραφή και μηνιαία συνδρομή Δωρεάν Δωρεάν
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
Εισερχόμενες πληρωμές από άλλο λογαριασμό DSBC Δωρεάν Δωρεάν
Είσοδος SEPA 5 ευρώ 5 ευρώ
Εισαγωγή SWIFT (SHA / BEN / OUR) 0,2% - ελάχιστο 10 EUR 0,2% - ελάχιστο 10 EUR
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
Έξοδος σε άλλο λογαριασμό DSBC Δωρεάν Δωρεάν
SEPA Urgent D + 1 (2) 0,25% (3) + 25 EUR 0,25% (3) + 25 EUR
SEPA Express D (2) 0,25% (3) + 50 EUR 0,25% (3) + 50 EUR
SWIFT Εξερχόμενα (SHA / BEN) 0,3% + 50 EUR 0,35% + 50 EUR
SWIFT Εξερχόμενα (ΜΑΣ)

0,3% + 50 EUR + τραπεζική χρέωση (εάν υπάρχει)

0,35% + 50 EUR + τραπεζική χρέωση (αν υπάρχει)

Ακύρωση πληρωμής, τροποποίηση, επιστροφή χρημάτων (SEPA) 10 ευρώ 10 ευρώ
Ακύρωση πληρωμής, τροποποίηση, επιστροφή χρημάτων (SWIFT) 55 ευρώ 55 ευρώ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ
Χρέωση δέουσας επιμέλειας για πληρωμή μεγάλου ποσού (4) / σύνθετη συναλλαγή 0,05% - έως 200 EUR 0,05% - έως 200 EUR
Χρέωση για τη διαχείριση χρημάτων σε λογαριασμό (ετήσιο επιτόκιο) (5) 1% πάνω από 100.000 EUR 1% πάνω από 100.000 EUR

Σημείωση:

 1. Το Elite Package είναι το πακέτο ενός λογαριασμού πληρωμής και μιας κάρτας πληρωμής που ανοίγουν ταυτόχρονα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπό μας.
 2. Δ - τρέχουσα ημερομηνία εργασίας, ζώνη ώρας Λιθουανίας, 08:30 π.μ. - 10:00 πμ (ώρα λήξης στις 10:00 π.μ.)

  D + 1 - ημερομηνία τιμής την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ζώνη ώρας της Λιθουανίας.

 3. 0,25% του συνολικού ποσού των συναλλαγών.

  Το μέγιστο τέλος συναλλαγής περιορίζεται στα 175 ευρώ για το επείγον D + 1. Το Express D θα χρεωθεί επιπλέον ποσό 25 EUR ανάλογα με το αίτημά σας.

 4. Ισχύει με ποσό συναλλαγής άνω των 50.000 EUR.

  Αυτή η χρέωση υπηρεσίας είναι μια επιπλέον χρέωση για μεγάλες συναλλαγές για τον έλεγχο εγγράφων και τη σάρωση της συμμόρφωσης με το KYC. Το τέλος επεξεργασίας εξακολουθεί να καθορίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες στον παραπάνω πίνακα.

 5. Ισχύει με τρέχον υπόλοιπο άνω των 100.000 EUR για περισσότερες από 7 συνεχόμενες ημέρες. Συλλέγεται μηνιαίως και υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό διαδοχικών ημερών για τις οποίες ο πελάτης διατηρεί αυτό το τρέχον υπόλοιπο (τρέχον υπόλοιπο * αριθμός ημερών * 1% / 365)

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Λογαριασμός, δήλωση και ειδοποίηση
Κατάσταση λογαριασμού DSBC Financial Europe 10 ευρώ Έντυπο αντίγραφο. Δωρεάν κατά τη λήψη μέσω DSBC net
Πιστοποιητικό υπολοίπου για έναν συγκεκριμένο λογαριασμό 20 ευρώ
Επιστολή αναφοράς τρεχούμενου λογαριασμού DSBC Financial Europe 50 ευρώ
Πρωτότυπο αντίγραφο ταχυμεταφορών 60 ευρώ Σε διεύθυνση πελάτη παγκοσμίως: DHL / FedEx
Ειδοποίηση μέσω SMS για συναλλαγές λογαριασμού 0,2 ευρώ Ανά μήνυμα
Ειδοποίηση μέσω email για συναλλαγές λογαριασμού Δωρεάν
Κλείσιμο λογαριασμού
Κλείσιμο του προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού μετά από ένα έτος Δωρεάν
Κλείσιμο του Προσωπικού λογαριασμού εντός 12 μηνών 200 ευρώ
Κλείσιμο του εταιρικού λογαριασμού εντός 12 μηνών 1000 ευρώ

Οι πληροφορίες ενημερώνονται της 28 ης Μαΐου 2021. Τα τέλη και οι χρεώσεις υπόκεινται σε αλλαγή από χρόνο σε χρόνο.

1. Πώς μπορώ να ανοίξω έναν υπεράκτιο εταιρικό λογαριασμό;

Ένας υπεράκτιος εταιρικός λογαριασμός μπορεί να ανοίξει μόνο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μιας εταιρείας ή ιδιοκτήτη/ες που έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Εάν δεν είστε ο επικεφαλής της εταιρείας, αλλά εξουσιοδοτημένο άτομο, πρέπει επίσης να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ταυτοποίησης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλετε το πληρεξούσιο ή την άδεια με ηλεκτρονική υπογραφή από τον επικεφαλής της εταιρείας για να ολοκληρώσετε τα βήματα για το άνοιγμα ενός διεθνούς εταιρικού λογαριασμού.

Για να ανοίξετε έναν υπεράκτιο εταιρικό λογαριασμό , μπορείτε να επισκεφθείτε το dsbc.eu και να κάνετε κλικ στο κουμπί "Άνοιγμα λογαριασμού" επάνω δεξιά στο μενού. Μετά από αυτό, θα εμφανιστεί μια νέα σελίδα, στο πλαίσιο επιλογής «Τύπος λογαριασμού DSBC Financial Europe », επιλέξτε «επιλογή εταιρικού λογαριασμού». Στη συνέχεια, πρέπει να συμπληρώσετε τις υποχρεωτικές πληροφορίες και να το υποβάλετε. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης από την DSBC Financial Europe και ο Relationship Manager θα επικοινωνήσει μαζί σας για τα απαιτούμενα έγγραφα και καθοδήγηση.

Προσφέρουμε επίσης διεθνείς τρεχούμενους λογαριασμούς για προσωπική χρήση. Εάν είστε εκπατρισμένος και θέλετε να ανοίξετε έναν τρεχούμενο λογαριασμό για τις επιχειρηματικές σας συναλλαγές ή διεθνείς πληρωμές, καθώς και για τοπικές δαπάνες, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έναν προσωπικό τρεχούμενο λογαριασμό. Ο προσωπικός τρεχούμενος λογαριασμός είναι επίσης ένας υπεράκτιος λογαριασμός που σας διευκολύνει να ζήσετε τη ζωή σας με ευκολία, να μεταφέρετε χρήματα με χαμηλό κόστος διεθνώς ή εσωτερικά.

Οι προσωπικοί υπεράκτιοι λογαριασμοί για τους εκπατρισμένους, σας βοηθούν να πληρώνετε λογαριασμούς ή να προβαίνετε σε ημερήσιες συναλλαγές εύκολα με χρήση προπληρωμένων / χρεωστικών καρτών Mastercard. Οι κάρτες DSBC γίνονται αποδεκτές σε όλο τον κόσμο και μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε ATM παντού.

Δείτε περισσότερα:

2. Τι είναι το SWIFT;

SWIFT - Εταιρεία Παγκόσμιας Διατραπεζικής Χρηματοοικονομικής Τηλεπικοινωνίας.

Οι εντολές συναλλαγής μεταδίδονται μεταξύ των μελών αυτού του δικτύου.

Κάθε μέλος ταυτίζεται με έναν μοναδικό κωδικό SWIFT / BIC.

Μέχρι σήμερα, το SWIFT είναι το μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη διεθνή μεταφορά χρημάτων, με περισσότερα από 11.000 ιδρύματα μέλη σε περισσότερες από 200 χώρες, να στέλνουν πάνω από 5 δισεκατομμύρια οικονομικά μηνύματα παγκοσμίως κάθε χρόνο.

3. Τι είναι ένας υπεράκτιος (offshore) τρεχούμενος λογαριασμός (overseas λογαριασμός, διεθνής εταιρικός λογαριασμός);

Ένας λογαριασμός που υφίσταται σε ξένη τράπεζα αναφέρεται συχνά ως υπεράκτιος λογαριασμός. Μπορείτε να διαμείνετε στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη ή σχεδόν οπουδήποτε και να ανοίξετε έναν υπεράκτιο τρεχούμενο λογαριασμό στην πρωτεύουσα της Σιγκαπούρης. Δεν υπάρχουν φυσικά όρια για την κατοχή διεθνούς εταιρικού λογαριασμού. Διεθνείς εταιρείες των οποίων η έδρα ή οι επιχειρηματικές δραστηριότητες βρίσκονται εκτός Ευρώπης, όπως σε ορισμένες υπεράκτιες εθνικότητες / περιοχές: Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Cayman, Μπελίζ, Σεϋχέλλες κλπ, μπορούν να ανοίξουν υπερπόντιους εταιρικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.

Επιπλέον, είναι εξαιρετικά εύκολο να επικοινωνήσετε με τους παρόχους υπηρεσιών και να κάνετε μια ηλεκτρονική εγγραφή για έναν υπεράκτιο τρεχούμενο λογαριασμό , αρκεί ο οργανισμός/ίδρυμά σας να πληροί τα κατάλληλα κριτήρια.

Το άνοιγμα και η κατοχή διεθνούς εταιρικού λογαριασμού είναι εξαιρετικά επωφελές για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, λόγω των οικονομικών πλεονεκτημάτων και της ευελιξίας που προσφέρει.

Για παράδειγμα, η μεταφορά εμβασμάτων θα υπόκειται σε χαμηλότερες χρεώσεις χρησιμοποιώντας έναν υπερπόντιο τρεχούμενο λογαριασμό, που δεν μπορούν να προσφέρουν οι παραδοσιακές τράπεζες. Επίσης, η ύπαρξη υπεράκτιου επιχειρηματικού λογαριασμού βοηθά τις επιχειρήσεις να αποφεύγουν πολιτικούς κινδύνους και να προστατεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Συνεπώς, ένας υπεράκτιος εταιρικός λογαριασμός δίνει στις επιχειρήσεις έναν καλύτερο, απλούστερο τρόπο να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς να ανησυχούν για κρυφές χρεώσεις. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια σε όλα όσα όσα προσφέρει ένας υπεράκτιος λογαριασμός DSBC Financial Europe.

4. Τι αντιπροσωπεύει ο κωδικός SWIFT;

Το SWIFT λειτουργεί εκχωρώντας σε κάθε ίδρυμα μέλους έναν μοναδικό κωδικό ταυτότητας που προσδιορίζει το όνομα της τράπεζας, τη χώρα, την πόλη και το υποκατάστημα.

Για παράδειγμα, ο κωδικός BIC DSBC Financial Europe είναι: DSFE LT 21 XXX

 • Οι πρώτοι 4 χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν το ίδρυμά μας (DSFE - DSBC Financial Europe).
 • Οι 2 ακόλουθοι χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν τη χώρα στην οποία εδρεύουμε (LT - Λιθουανία).
 • Οι άλλοι 2 ακόλουθοι χαρακτήρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση της τοποθεσίας / της πόλης ή ενός συνδυασμού αριθμών με βάση τις προτιμήσεις του οργανισμού.
 • Μπορεί να υπάρχουν επιπλέον 3 χαρακτήρες, που είναι τα υποκαταστήματα του ιδρύματος.
5. Μπορώ να ανοίξω έναν υπεράκτιο τρεχούμενο λογαριασμό από άλλη χώρα;

Φυσικά. Η DSBC Financial Europe δέχεται διαδικτυακές αιτήσεις για άνοιγμα υπεράκτιου τρεχούμενου λογαριασμού από οπουδήποτε στον κόσμο με τη βοήθεια της ειδικής ομάδας συμβούλων και ειδικών.

Απαιτούνται μόλις λίγα λεπτά για να καταχωρήσετε τις πληροφορίες σας στον δημόσιο ιστότοπό μας dsbc.eu. Μπορείτε να αποκτήσετε τον δικό σας διεθνή εταιρικό λογαριασμό χωρίς γραφειοκρατία.

Η DSBC προσφέρει διεθνή εταιρικό λογαριασμό για πελάτες παγκοσμίως. Εάν είστε ένας φορέας που λειτουργεί την επιχείρησή του εκτός Ευρώπης, σας προτρέπουμε σε άνοιγμα λογαριασμού, επειδή κάθε βήμα (εγγραφή, υποβολή εγγράφων, απομακρυσμένη συνέντευξη), πραγματοποιείται online.

Επιπλέον, εάν είστε πελάτες των οποίων οι εθνικότητες / περιοχές δικαιοδοσίας είναι offshore, όπως Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Cayman, Μπελίζ, Σεϋχέλλες…, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διεθνείς τρεχούμενους λογαριασμούς της DSBC χωρίς καμία δυσκολία.

Εάν οι επιχειρήσεις σας λειτουργούν στις ΗΠΑ, την Ινδία, την Κίνα, τη Μέση Ανατολή..., και χρειάζεστε έναν υπεράκτιο τρεχούμενο λογαριασμό για συναλλαγές με την Ευρώπη στο νόμισμα του ευρώ, η DSBC είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς, με online άνοιγμα λογαριασμού και γρήγορη διαδικασία, θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το κόστος και το χρόνο σας.

Λάβετε υπόψη ότι κάθε εθνικότητα / περιοχή θα έχει διαφορετικές προϋποθέσεις, υποστηρίζουμε ευέλικτα τους πελάτες μας ανά περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μεταβαίνοντας στη σελίδα επικοινωνίας ή στο πλαίσιο συνομιλίας στην κάτω δεξιά γωνία του ιστότοπου της DSBC. Εάν θέλετε να μιλήσετε απευθείας μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε την τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας +370 5 420 5555 ή να καλέσετε στο WhatsApp / Viber στο +370 6123 7865.

Δείτε περισσότερα:

6. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ SWIFT και SEPA;

Διαφορά μεταξύ SEPA και SWIFT:

Δίκτυο 28 + 3 χώρες ΕΕ / ΕΟΧ. 118 χώρες και εδάφη.
Νόμισμα ΕΥΡΩ. Πολλαπλά νομίσματα.
Χρόνος συναλλαγής 01-02 εργάσιμες ημέρες. 02-05 εργάσιμες ημέρες.
Ή περισσότερο ανάλογα με τη σχέση μεταξύ των δύο ιδρυμάτων πληρωμών.
Μέγιστο ποσό που μεταφέρεται ανά ημέρα 15.000 EUR / ημέρα Απεριόριστος.
Σημείωση: Το μέγιστο ποσό μπορεί να προκαθοριστεί κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας.
Τέλη μεταφοράς Φθηνότερο για μεταφορά εντός της ΕΕ / ΕΟΧ. Εξαρτάται από τον αριθμό των αντίστοιχων τραπεζών.
7. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των εταιρικών λογαριασμών της ΕΕ (EU Corporate accounts) και των υπεράκτιων λογαριασμών της ΕΕ (EU Offshore Accounts);

Οι κύριες διαφορές βρίσκονται στην τοποθεσία που λειτουργεί ένα νομικό πρόσωπο. Οι ευρωπαϊκοί εταιρικοί λογαριασμοί εφαρμόζονται για εταιρείες που λειτουργούν στην ΕΕ, ενώ οι υπεράκτιοι λογαριασμοί ανοίγονται για οντότητες που εκτελούν επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός Ευρώπης. Για παράδειγμα, εάν η επιχείρησή σας έχει άδεια λειτουργίας σε περιοχές εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Γερμανικά, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία κλπ, τότε ο πιο κατάλληλος τρεχούμενος λογαριασμός για το ίδρυμά σας θα είναι ο εταιρικός λογαριασμός.

Επιπλέον, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η DSBC Financial Europe παρέχουν υπηρεσίες εμβασμάτων και υπηρεσίες ανοίγματος υπεράκτιων εταιρικών λογαριασμών για ιδρύματα που δραστηριοποιούνται εκτός της ΕΕ. Τα όρια που υπάρχουν είναι ελάχιστα ή μηδενικά για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα οπουδήποτε στον κόσμο, όταν κατέχουν υπεράκτιο ευρωπαϊκό λογαριασμό. .

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι από τους περιορισμούς στο άνοιγμα υπεράκτιων λογαριασμών σε συγκεκριμένες περιοχές λόγω του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τοπικούς όρους και προϋποθέσεις.

Δείτε περισσότερα:

8. Μπορώ να στείλω και να λάβω μεταφορά σε άλλα νομίσματα;

Προς το παρόν, με τη μεταφορά SWIFT DSBC, μπορείτε να στείλετε χρήματα από τον λογαριασμό σας σε Ευρώ σε άλλους λογαριασμούς σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

Ωστόσο, όταν λαμβάνετε πληρωμές σε άλλα νομίσματα, το ταμείο θα μετατραπεί αυτόματα σε ευρώ στον τρέχοντα λογαριασμό σας DSBC Financial Europe.

Promotion Promotion

Πακέτο Elite: Έκπτωση 50% για μηνιαία χρέωση συντήρησης λογαριασμού - Μια λύση για νέους μεμονωμένους πελάτες

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δωρεάν άνοιγμα λογαριασμού - Εξοικονομήστε 550 € για την επιχείρησή σας σήμερα

(Έληξε) Απολαύστε δωρεάν 03 μήνες χρέωσης διαχείρισης λογαριασμού κατά το άνοιγμα ενός προσωπικού και εταιρικού λογαριασμού με την DSBC Financial Europe!

Δημοσιεύσεις Δημοσιεύσεις

Σχετικά με εμάς

Δηλώνουμε υπερήφανοι που είμαστε ένας έμπειρος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός στην παγκόσμια αγορά χρηματοοικονομικών πληρωμών.

Παρέχουμε την καλύτερη πλατφόρμα πληρωμών και υπηρεσία μεταφοράς εμβασμάτων παγκοσμίως. Η "DSBC Financial Europe" UAB μπορεί να σας βοηθήσει με διαφορετικούς τρόπους πληρωμών, είτε πρόκειται για προσωπικό λογαριασμό είτε για εταιρικό λογαριασμό.

US