Hotline dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Scroll naar boven
Disclaimer en steun ons om uw sterke taal te bewerken. Liever in het Engels .

Ontwikkeling van SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) -schema

Bijgewerkte tijd: mei 23, 2020, 05:06 (UTC+03:00)

De European Payment Council actualiseert de regelboeken van SEPA-betalingsschema's om de twee jaar om de marktbehoeften en evoluties in de technische normen te weerspiegelen. Deze nieuwe versie heet SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst). Het percentage van de prestaties van de regeling is dramatisch geëvolueerd van 2019 tot 2020 en de toekomst is in beweging ondanks het effect van de Brexit.

SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme development

Bron: DSBC Financial Europe 2020

Wat is SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst)?

SEPA Instant Credit Transfer ( SCT Inst ) is het grootste schema van de European Payment Council . Het kondigt aan het publiek een nieuw tijdperk in betalingen aan.

Met de explosieve populariteit van smartphones en de e-commercetrend, moet de digitale economie worden opgevangen door een algemene versnelling van de betalingen die klanten helpen om overal en altijd online aankopen te doen, ook 's avonds, in het weekend en op feestdagen. Hoewel de traditionele betalingsmethoden niet kunnen werken in de rusttijden, wordt aan de behoefte aan realtime betaling door het winkelend publiek en de zekerheid die door leveranciers wordt betaald volledig vervuld door het SCT Inst- schema.

De behoefte aan een pan-Europees systeem voor onmiddellijke betaling is essentieel. Verschillende Europese landen planden hun eigen oplossingen voor de uitdaging van snelle betaling. Hoewel ze nog steeds op zoek zijn naar een oplossing om de landsgrenzen en de versnippering van het Europese betalingsverkeer te overwinnen, gaan hun inspanningen in stijgende lijn.

Mijlpalen in de ontwikkeling

Tot medio mei 2020 waren er 2.263 geregistreerde SCT Inst- deelnemers (goed voor 55,8% van de totale SCT-deelnemers). Het aantal deelnemers aan het SCT Inst- schema is dramatisch geëvolueerd.

Development milestones

GESCHAT AANDEEL VAN SCT INST-VOLUMES IN

TOTAAL CT * VOLUMES (* SCT + SCT Inst.) (Eenheid:%)

Bron: European Payments Council

Artikel 4 van de SEPA-verordening 2 bepaalt dat in euro luidende betalingsschema's ervoor moeten zorgen dat de betalingsdienstaanbieders (PSP's) die aan een dergelijk schema deelnemen:

  • Vorm een meerderheid van PSP's binnen de Europese Unie
  • Vertegenwoordigen de meerderheid van de betalingsdienstaanbieders in een meerderheid van de EU-lidstaten

Dit artikel geeft de European Payment Council de mogelijkheid om voor deze twee voorwaarden een tijdelijke ontheffing aan te vragen voor maximaal drie jaar. De SCT Inst-regeling is officieel van start gegaan op 21 november 2017 en heeft deze tijdelijke vrijstelling formeel gekregen tot 21 november 2020.

Vanaf 8 mei 2020 heeft het SCT Inst- schema de volgende therapietrouwstatus vergeleken met het SCT-schema in de 27 EU-landen:

Development milestones

Bron: European Payments Council

Uit bovenstaande statistiek blijkt dat alleen de eerste voorwaarde van de SEPA-verordening volledig is vervuld. Het aantal in aanmerking komende landen in termen van toetreding is nog steeds laag, terwijl de omvang van de uitvoering in het hele eurogebied is.

Op 5 maart 2020 publiceerde de EPC versie 1.1 van alle vier de SEPA-betalingsschema-rulebooks voor 2019. De 1.1-versies bevatten een bijgewerkte versie van de interne regels voor schemabeheer (nu 'SEPA-regels voor het beheer van betalingsschema's' genoemd).

Deze regels weerspiegelen nu de oprichting van een Geschillencommissie (DRC) die de Compliance and Adherence Committee (CAC) en de Appeals Committee vervangt. Alle verwijzingen naar activiteiten en taken met betrekking tot het CAC en het Comité van beroep zijn verwijderd uit de SEPA-regels voor het beheer van betalingsregelingen en uit specifieke secties in de vier rulebooks zelf.

Risicomanagement

Deelnemers aan de regeling zijn vrij om te kiezen tussen geheel eigen bedrijfsprocessen en het gebruik van tussenpersonen of het (geheel of gedeeltelijk) uitbesteden van activiteiten aan derden - voor zover dit verenigbaar is met hun respectieve toezichtverplichtingen op dit gebied.

Ten eerste moeten alle betalingsdienstaanbieders die kritieke of belangrijke functies uitbesteden te allen tijde voldoen aan de richtlijnen van de Europese Bankautoriteit inzake uitbestedingsovereenkomsten, die van toepassing zijn op alle uitbesteding door kredietinstellingen, betalingsinstellingen (PI's) en elektronischgeldinstellingen (EMI's).

Verder omvatten concrete maatregelen om deze risico's te verhelpen, uiteengezet door elke RMA, onder meer:

  • Regelmatige evaluatie van de contractuele regelingen met de geselecteerde derde partijen, met vermelding van hun respectieve verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, specifieke serviceniveaus met duidelijke KPI's en concrete maatregelen van het bedrijfsnoodplan om de contractuele diensten te verzekeren;
  • Opname van herstel- en beëindigingsbepalingen in geval van niet-medewerking bij grote incidenten;
  • Het opzetten en regelmatig testen van de incidentmanagementprocessen (inclusief escalatieprocedures) met de geselecteerde derde partijen;
  • Regelmatig toezicht houden op de daadwerkelijke prestaties van de geselecteerde derde partijen met de bepalingen die zijn gedefinieerd in de contractuele afspraken en eventuele problemen aanpakken.
  • Er wordt specifiek verwezen naar titel IV van de EBA-richtsnoeren inzake uitbestedingsovereenkomsten.

Ten slotte merkt de SMB op dat alle deelnemers sinds hun toetreding tot de EPC SEPA-betalingsschema's alle zakelijke acties hebben ondernomen om hun verplichtingen uit hoofde van en om te voldoen aan de bepalingen van de betreffende rulebook (s), inclusief de voortdurende naleving van hun eigen regels, procedures en overeenkomsten met de wet- en regelgeving en generieke toezichtvereisten die op hen van toepassing zijn, waaronder de EBA Guidelines on Outsourcing Arrangements, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

SEPA-betalingsschema's in het VK en de EPC

Het VK heeft de EU verlaten op 31 januari 2020, wat het begin is van een overgangsperiode van elf maanden voor de goedkeuring van onderhandelde maatregelen en de sluiting van de toekomstige overeenkomst om de betrekkingen tussen het VK en de EU te regelen.

Tijdens de overgangsperiode, die loopt tot 31 december 2020, 23:00 uur GMT, zal het VK ophouden een lidstaat van de EU te zijn en een land worden dat niet tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoort. Gedurende deze periode zal het VK echter deel blijven uitmaken van de interne markt en de douane-unie van de EU, en zal het relevante EU-regelgevingskader van toepassing blijven.

Voor de toepassing van de EPC SEPA-betalingsschema's, hoewel het VK vanaf 1 februari 2020 een niet-EER SEPA-land wordt, zullen Britse betalingsdienstaanbieders blijven opereren binnen het toepassingsgebied van de SEPA-betalingsschema's, omdat het VK zal blijven voldoen aan de relevante SEPA-deelnamecriteria aangezien de bestaande EU-regels en voorschriften in het VK van toepassing zullen blijven.

In zoverre zal er tussen 1 februari en 31 december 2020 geen nieuwe vereiste worden toegepast, en geen wijzigingen, inclusief heffingscodes en behandeling voor antiwitwasdoeleinden, transacties van en naar het VK blijven gedurende deze periode hetzelfde.

Over ons

We zijn er altijd trots op een ervaren financiële instelling te zijn op de wereldwijde financiële betalingsmarkt.

Wij bieden het beste betalingsplatform en wereldwijde geldovermakingsservice. "DSBC Financial Europe" UAB kan u helpen met verschillende betaalmethoden, of het nu een persoonlijke of een zakelijke rekening is.